fizykoterapia łódź
ortopeda Łódź
skuteczna rehabilitacja prowadzona przez
doświadczonych specjalistów
masaż limfatyczny opuchnięta noga
Specjaliści >> Fizjoterapeuta >> Woźny Adrian

                               

                              mgr Adrian Woźny

Instruktor Międzynarodowego Instytutu McKenziego

Jestem instruktorem Międzynarodowego Instytutu McKenziego. W 2006 roku ukończyłem Uniwersytet Medyczny w Łodzi na Wydziale Fizjoterapii.Początkowo pracowałem jako fizjoterapeuta w Wojewódzkim Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im.Z.Radlińskiegow Łodzi. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpocząłem Stacjonarne Studia Doktoranckie,które ukończyłem w 2010 roku.Obecnie pracuję we własnej praktyce prywatnej oraz w Certyfikowanej Klinice Międzynarodowego Instytutu McKenziego w Poznaniu. Od początku interesowałem się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów cierpiących z powodu schorzeń narządu ruchu co sprawiło,że ukończyłem wiele szkoleń i kursów podyplomowych oraz prowadziłem badania w tym zakresie.Szczególną uwagę zwróciłem na Mechaniczne Diagnozowanie i Terapię wg McKenziego. W 2007 roku zdałem egzamin uwierzytelniający po czym od razu rozpoczął Kurs Dyplomowy w Międzynarodowym Instytucie McKenziego.W 2009 roku w Rio de Janeiro pomyślnie zdałem egzamin dyplomowy. Od 2013 roku jestem Instruktorem Międzynarodowego Instytutu McKenziego. 

Centrum Medyczne TRIMEDIC

ul. Kopcińskiego 69/71
90-032 Łódź

Firma Design Spektrum Łódź